Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng ()

Server #1
    Loading server...

    Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng

    Phần tiếp theo của bộ phim Inside Man năm 2006, Khu bảo tồn liên bang Hoa Kỳ trải qua một cuộc bao vây trong 10 giờ liên tục. Một nhà đàm phán con tin NYPD phải hợp tác với một đặc vụ liên bang nếu họ muốn giải cứu con tin trước khi họ phải chịu một số phận khủng khiếp.

    Mở rộng