Lớp Học Thêm Hư Hỏng ()

Server #1
Loading server...

Lớp Học Thêm Hư Hỏng

 

Lớp Học Thêm Hư Hỏng để xua tan quá khứ khủng khiếp khi bị cha dượng lạm dụng tình dục hàng đêm, cô gái nọ cố gắng xây dựng một hình tượng mới với đàn ông qua những khóa học thêm âm nhạc. Nhưng rồi chính tay thầy dạy kèm lại…cuộc sống của cô rồi sẽ ra sao???

Xem Phim Lớp Học Thêm Hư Hỏng, Bad Class 2015

 

Mở rộng