Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 ()

Server #1
Loading server...

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 HD

Trong phần 6 này đặc vụ Hobbs phải nhờ đến Dom và nhóm của anh giúp sức trong cuộc vây bắt 1 băng đảng do Owen Shaw cầm đầu. Đổi lại, Dom muốn một bản lý lịch “sạch sẽ” cho mọi người trong đội.

Mở rộng